پیچ‌ها: اگرچه تعداد پیچ‌های استفاده شده در تولید تراکتور دارای تنوع زیادی است اما یک سری از پیچهای مصرف شده در موتور تراکتورها از سری پیچ‌های استاندارد و عمومی محسوب می‌شوند. در این میان پیچ‌های خاصی نیز در موتور تراکتور استفاده می‌شوند که تولید آن‌ها حساسیت بالایی دارد. پیچ‌های ارائه و تامین شده در شرکت گشتاور صنعت تدبیرگران فردا جزو پیچ‌های بسیار خاص و مهم استفاده شده در موتور تراکتور هستند. این موارد شامل پیچ‌های سرسیلندر، پیچ شاتون، پیچ‌های منیفولد، پیچ‌های تنظیم اسبگ و سایر پیچ‌های خاص استفاده شده در موتور تراکتور می‌شوند.