اکسل: سیستم اکسل جلو تراکتور جزء مجموعه قطعات اصلی  تراکتور است که آسیب در آن از لحاظ ایمنی بسیار خطرناک و باعث از کار افتادن تراکتور می‌شود. این مجموعه به جزء تحمل بار قسمت جلو تراکتور چندین وظیفه دیگر همچون سیستم ایمنی، فرمان گیری، تنظیم فاصله، حفظ زاویه چرخ‌های جلو نسبت به هم، جذب شوک‌های وارده در اثر ناهمواری جاده و تعلیق ماشین را بر عهده دارد. بر همین اساس این قطعه حساس بایستی با استحکام کافی ساخته شود. شرکت گشتاور صنعت تدبیرگران فردا نیز بر اساس این اهمیت، اکسل تراکتور را با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای شرکت تراکتورسازی ایران به بازار عرضه می‌کند.