مجموعه بالانسر: وظیفه مجموعه بالانسر در موتور کاهش لرزش های موتور و بالانس کردن میل لنگ است و در صورتی که مجموعه بالانسر با استانداردهای لازم تولید نشود، باعث افزایش لرزش در موتور نیز می شود. به همین دلیل باید دقت بیشتری در کیفیت این محصول صورت گیرد. مجموعه بالانسر که در بازار به عنوان مجموعه اویل پمپ موتورهای چهار سیلندر تراکتور از آن نام برده می شود در شرکت گشتاور صنعت تدبیرگران فردا با کیفیت بالا تولید شده و به مشتریان این شرکت ارائه می شود.