باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان شرکت گشتاور صنعت تدبیرگران فردا به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان این شرکت فعالیت می‌کند. ارائه خدمات سازمان‌یافته به همه مشتریان، شامل تخفیف‌ها و هدایای ویژه بخشی از خدمات این باشگاه خواهد بود. تمام مشتریان شرکت گشتاور صنعت تدبیرگران فردا می‌توانند عضو باشگاه مشتریان بوده و از خدماتی که در آینده به این منظور اعلام خواهد شد، استفاده نمایند.