برندهای زیرمجموعه گشتاور صنعت تدبیرگران فردا

شرکت گشتاور صنعت تدبیرگران فردا با هدف معرفی و عرضه قطعات با برندهای خود، در ابتدا برند «مایک/maike» را در حوزه قطعات خودروئی به بازار ایران معرفی کرده است.
برند «مایک» الهام گرفته از نام یک چشمه دائمی در استان چهارمحال و بختیاری است و هدف از انتخاب این نام برای برند جدید این شرکت، تاکید بر حضور دائمی و گسترده در بازار لوزام یدکی و قطعات خودروئی ایران است.